Uusimmat kirjoitukset

Yhteystiedot

Petri Kalmi
Jokipalstatie 24
01840 Klaukkala
044 357 0808
pk@petrikalmi.fiPuhe asevelvollisten kutsuntatilaisuudessa 8.11.2011

Share |

Maanantai 28.11.2011 klo 9:11 - pk


KUTSUNTATILAISUUS  8.11.2011armeija.jpg

Nurmijärven kunnan tervehdys

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Petri Kalmi

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, herra kenraali, kutsuntalautakunnan jäsenet, hyvät tulevat sotilaat, arvoisat kutsuntatilaisuuden osanottajat.

Olette tänään tilaisuudessa, joka vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuteenne. Kutsunta jää varmaan teille hyvin mieleen, niin kuin minullekin aikanaan on jäänyt. Mihin joukko-osastoon haluatte ja mihin pääsette ratkeaa useimpien osalta tänään. Jotkut teistä saavat vapautuksen palveluksesta ja osa tulee suorittamaan kansalaisvelvollisuutensa aseettomassa palveluksessa.

Varusmiesaika on hyvin mieleenpainuva vaihe elämässä. Aina on ollut niin, että asevelvollisuusajan jälkeen miesten, ja varmaan nykyisin myös vapaaehtoisina palvelukseen astuvien naistenkin, saunailtojen ja muiden vastaavien illanviettojen keskustelut kääntyvät aina armeija-aikaan. Jutut armeija-ajasta kääntyivät yleensä siihen, mitä siellä kulloinkin tapahtui – mitä hauskaa siellä tapahtui ja kuinka rankkaa siellä oli. Kaikki armeija-ajan tapahtumat kirjautuivat nuorena hyvin muistiin. Tapahtumat, jotka tasaisen väliajoin sopivassa tilaisuudessa ja ympäristössä tulevat esille. Yleensä vielä käy niin, että kaikki ne rankimmat kokemukset kääntyvät ylpeilyn aiheiksi.  Esimerkiksi tuskin on ketään RUK:n käynyttä,  joka ei muistelisi Kirkkojärven marssia.

Mitä armeija-ajasta yleensä jää käteen - onko se aika vain hukkaan heitettyä aikaa,  josta elämän aikana ei ole mitään hyötyä? Näin varmasti monet teistä ovat aprikoineet ja miettivät vielä tänäänkin armeijaan astumisajan kynnyksellä. Uskon, että varusmiespalvelus antaa varmasti jokaiselle jotain. Useille se antaa tiedollisesti ja taidollisesti pohjaa useilla elämänaloilla tarvittaville taidoille. Johtamistaito on yksi keskeisimmistä taidoista, jolla on kysyntää myöhemminkin. Tulette todennäköisesti myöhemmässä elämässänne törmäämään työhönhakutilaisuuksissa kysymyksiin sotilastaustastanne. Nostaisin johtamistaidon rinnalle myös sosiaalisen kanssakäymisen taidon.  Taidon, jota tarvitaan jokaisessa toimessa ja työyhteisössä nykyisin ja tulevaisuudessa. Fyysinen kuntonne tulee myös varmasti kehittymään armeijassa.  Monet teistä varmaan saavat sieltä kipinän jatkuvaan fyysisen kunnon ylläpitoon myös tulevaisuudessa.  Nurmijärven kunnassa on parhaillaan valmisteilla suunnitelma, jonka avulla varusmiespalvelukseen astuvat nuoret voivat ohjatusti kohottaa kuntoaan.  Uskoisin että aloite johtaa tuloksiin jo lähikuukausien aikana.

Useille armeija-aika on myös ensimmäisiä tilaisuuksia, jolloin joudutte tai pääsette olemaan pitempiäkin aikoja erossa perheestänne ja läheisistänne.  Tämäkin on osa elämän koulua. Tosin toisin kuin minun aikanani Suomen puolustusvoimat vapauttaa teidät todennäköisesti hyvin paljon nopeammin ja useammin lomille. Itse aikoinani olin yli kuukauden kasarmilla ennen ensimmäistä lomaa. Tänä päivänä armeijassa palveluaikana keskitytään entistä tiiviimmin oppimiseen ja viikonloput ovat pääsääntöisesti vapaat. Ihan järkevää monestakin syystä.

Tulevat varusmiehet!

Varusmiesaikana teille muodostuu suuri joukko uusia ystävyyssuhteita eri puolilta Uudenmaan maakuntaa ja myös muualta maasta kotoisin oleviin varusmiehiin. Jos ette muuta tupakavereistanne muista niin ainakin varusmiehen sukunimen ja kotipaikkakunnan. Niinpä palvellessanne te olette myös oman kotikuntanne Nurmijärven lähettiläitä ja edustajia – Nurmijärven kunnan mainosmiehiä ja markkinoijia parhaasta päästä. Te kerrotte omalla olemuksellanne, tekemisillänne ja käytöksellänne myös kotikunnastanne Nurmijärvestä. Toivon, että se kuva ja mahdollisesti jopa jotkut tiedon jyväset, joita kunnastamme annatte, ovat positiivisia.

Hyvät tulevat varusmiehet!

Olkaa positiivisella mielellä ja muistakaa, että teillä on etuoikeus ja velvollisuus palvella itsenäisen Suomen puolustusvoimissa. Itsenäisen Suomen, jonka vapauden ovat esi-isänne verellään lunastaneet.

Teillä tulee olemaan mielenkiintoinen ja varmasti unohtumaton aika elämässänne – nauttikaa siitä. Olen vakuuttunut, että pääosa niistä taidollisista, tiedollisista ja fyysisistä asioista, mitä palvelusajasta itsellenne saatte, ovat hyödyksi myös tulevaa ammattianne ja elämäänne varten. Aiemman kokemuksen ja saamieni viestien mukaan nurmijärveläiset ovat hyvin menestyneet niissä joukko-osastoissa, joissa he ovat palvelleet. Kotikuntanne Nurmijärven puolesta toivotan Teille antoisaa varusmiesaikaa ja hyvää kutsuntapäivää.

Avainsanat: varusmies, armeija, nuoret,


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini