Uusimmat kirjoitukset

Yhteystiedot

Petri Kalmi
Jokipalstatie 24
01840 Klaukkala
044 357 0808
pk@petrikalmi.fiYritystoimintaa edistettävä

Tiistai 9.10.2012 klo 9:40 - Pk

Nurmijärven kunta on yritysmyönteisyydessään kuntien kärkikaartia. Juuri julkaistussa barometrissa sijoituimme kaikista Suomen kunnista kymmenenneksi, viime vuonna sijoitus oli vieläkin parempi. Kunnan sijainti on optimaalinen ja ammattimaisia työntekijöitäkin löytyy, vaikka meillä onkin Uudenmaan alhaisin työttömyysaste, 4,1%.

Yritystoimintaa, erityisesti uusien yritysten sijoittumista hidastaa tarjolla olevien yritystonttien puute erityisesti kaikkein vetovoimaisimmalla alueella Klaukkalassa. Kunnalla ei ole alueella yhtään tyhjää tonttia, yksityisilläkn vain yksi tontti Järvihaassa. Vapaata tonttireserviä sen sijaan on Kirkonkylässä Ilvesvuoressa, Alhonniityssä ja Karhunkorvessa sekä Rajamäellä Ketunpesän alueella.

Kunnan tulee kiirehtiä Klaukkalan läheisyydessä Mäyränkalliolla olevan alueen käyttöönotossa. Tulevan Klaukkalan ohikulkutien, Hämeenlinnantien ja kolmostien risteysalueella on kymmenien hehtaarien alue, josta osa on kunnan, osa yksityisten omistuksessa. Alueen kaavaa tulee kiirehtiä!

Klaukkalan keskustassa ollaan tekemässä yritystoiminnan kannalta tärkeitä kaavoja. Pelkästään Prisman tulo kylään luo kymmeniä uusia työpaikkoja ja omalta osaltaan elävöittää kylän palveluja.

Valmiita tiloja Klaukkalassa on tarjolla muutamia. Hyvää liiketilaa on esimerkiksi Torin kulmalla entisessä Hessumobiilin tilassa parisataa neliötä. Tyhjiä varasto- ja tuotantotiloja on Pietarinmäessä, Lahnuksentien varressa ja Järvihaassa.

Näistä kaikista on hyvää perustietoa Nurmijärven kunnan kotisivuiila elinkeino-osiossa Yrittäminen-otsikon takana. Muutenkin kunnan elinkeinotoimi on auttanut ja auttaa yrityksiä aktiivisesti.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Yritys, kunta, Mäyränkallio, Ilvesvuori, elinkeino

Pienyrittäjillä murheita ja tarpeita

Tiistai 25.1.2011 klo 16:43 - pk

yrittj.jpgSuomessa on yli 300.000 yritystä, joista lähes 94% on alle kymmenen työntekijää työllistävää.  Pienet ja keskisuuret yritykset ovat kansantaloudellemme tärkeät, koska ne työllistävät lähes 2/3-osaa koko yksityissektorin työntekijöistä. Pk-yritysten merkitys vielä korostuu, kun tiedetään, että erityisesti ne ovat lisänneet henkilöstöään viime vuosina.

TE-keskuksen teettämässä yritysharavassa tutkittiin nurmijärveläisten yritysten tulevaisuuden näkymiä ja tarpeita.  Yleisenä yhteenvetona puhelinhaastattelussa, johon vastasi puolentoistatuhatta yritystä voidaan todeta niiden odottavan tulevaisuudelta samaan aikaan kasvua ja heikkenevää kannattavuutta.  Taloudellisesti myösuhdanteesta huolimatta kilpailu siis kiristyy koko ajan.

Rekrytointitarpeita lähimmän kahden vuoden aikana oli lähes 600 työntekijän verran. Näistä tulisi lähes puolet pieniin, alle viiden henkilön yrityksiin. Lähes 30 yksinyrittäjää oli palkkaamassa ensimmäistä ulkopuolista työntekijää.  Ensimmäisen työntekijän palkkaamista tulisikin tukea koko maassa!

Lähes neljännes yrittäjistä oli seuraavan viiden vuoden aikana siirtymässä eläkkeelle.  Aikamoinen sukupolven vaihdosrumba siis tulossa.  Toivottavasti kaikkiin yrityksiin löytyy jatkaja joko omasta suvusta tai yrityskaupan kautta.

Suurimmat tarpeet nurmijärveläisillä yrittäjillä kohdistuvat taloushallintoon, markkinointiin ja tietotekniikkaan. Nurmijärven kunta, yhteistyötahot ja yrittäjät ovatkin järjestäneet erilaista valmennusta näistä teemoista.

Yrittäjyys kaiken kaikkiaan koetaan kiinnostavaksi. Tosin huolta aiheuttaa se, että viimeisimpien tutkimustulosten mukaan Suomessa joka viides yksinyrittäjä kituuttaa köyhyysrajan alapuolella.  Ulkoistaminen on joillakin aloilla mennyt liian pitkälle. 

Kaiken kaikkiaan yrittäjyyteen tulee kuitenkin innostaa.  Kouluissa tulisi yrittäjyys ottaa entistä voimakkaammin esille. Yrittäjän vapaus yhdistettynä riittävään toimentuloon on tavoittelemisen arvoinen tila!

2 kommenttia . Avainsanat: yritys, pkt, yrittäminen, kannattavuus, työvoima, investoinnit

Lisää yrityksiä Klaukkalan läheisyyteen

Sunnuntai 28.9.2008 - petri kalmi

 Etelä-Nurmijärvelle Klaukkalaan sekä Klaukkalan alueen ja Hämeenlinnan moottoritien varteen pitäisi kaavoittaa lisää työpaikka-alueita.                                        Tällä hetkellä kunnan tarjolla olevat tontit ovat pohjoisempana kirkonkylässä tai Rajamäellä.  Aika ajoin kunnalla on ollut suuria vaikeuksia saada niitä tontteja kaupaksi, kun taas Klaukkalasta kaikki menee kuin kuumille kiville.  Etelästä päin nähtynä Klaukkala käsitetään lähellä olevaksi kun taas kunnan pienemmät taajamat ovat jossain kaukana ”maalla”. Klaukkalasta myös pendelöidään eniten muualle pääkaupunkiseudulle.                                                           Tarjoamalla klaukkalaisille työpaikka kotipaikalta edistetään myös ympäristöasioita.  Nurmijärven kunnan työpaikkaomavaraisuus on tällä hetkellä 59 % ja olemme valtuustossa asettaneet tavoitteeksi nostaa sitä. Yrittämiseen pitää suhtautua myönteiseksi ja sen pitää näkyä kunnan eri toiminnoissa.                                                              Kunnan tulee jatkaa raakamaan ostamista, että sillä olisi maata mitä kaavoittaa eri tarkoituksiin. Maankäyttösopimukset ovat myös hyvä olla kunnan keinovalikoimassa.  Olemassa olevien työpaikka-alueiden laajentaminen ja osin tiivistäminen on järkevää, koska kallis kunnallistekniikka on jo lähellä. Myös yritysten neuvontaa tulisi kehittää. 

2 kommenttia . Avainsanat: klaukkala, palvelut, yritystoiminta, kaavoitus