Uusimmat kirjoitukset

Yhteystiedot

Petri Kalmi
Jokipalstatie 24
01840 Klaukkala
044 357 0808
pk@petrikalmi.fiKaavoituksella laadukasta elinympäristöä

Tiistai 21.10.2008 klo 22:11 - petri kalmi

omakotitalo.jpgKaavoituslautakunnan visiossa vuosille 2009-2011 halutaan väestön kasvu Nurmijärvellä ohjata taajamiin ja kyläkeskuksiin. Tämä on hyvä visio mm. ilmastonmuutoksen ehkäisyn kannalta. Yhteinen tahtotila on, että asemakaavat tuottavat laadukasta ja monipuolista elinympäristöä sekä riittävästi tonttivarantoa.Kunnan strategia ja palvelustrategia ohjaa koko kunnan kehittämistä. Ne ovat valtuuston tärkeimpiä kunnan kehittämistä ohjaavia työkaluja. Niitä täydentävät erilliset muut strategiat ja ohjelmat. Ongelmana on ollut kaavoituksen hitaus ja kunnallistekniikan perässä laahaaminen.Näihin ongelmiin on puututtava tulevalla valtuustokaudella tehokkaasti. Emätilamitoitus on saatu valmiiksi Lepsämän alueella. Nyt jatketaan Perttulassa.Mitoituksen seurauksena osa maanomistajista saa haja-asutusalueille uusia rakennustontteja, kun rakennuskiellot vihdoin poistuvat. Ja kuntalaiset tietenkin mieluisia omakotitaloja, joissa on hyvä elää.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kaavoitus, omakotitalot

Lisää yrityksiä Klaukkalan läheisyyteen

Sunnuntai 28.9.2008 - petri kalmi

 Etelä-Nurmijärvelle Klaukkalaan sekä Klaukkalan alueen ja Hämeenlinnan moottoritien varteen pitäisi kaavoittaa lisää työpaikka-alueita.                                        Tällä hetkellä kunnan tarjolla olevat tontit ovat pohjoisempana kirkonkylässä tai Rajamäellä.  Aika ajoin kunnalla on ollut suuria vaikeuksia saada niitä tontteja kaupaksi, kun taas Klaukkalasta kaikki menee kuin kuumille kiville.  Etelästä päin nähtynä Klaukkala käsitetään lähellä olevaksi kun taas kunnan pienemmät taajamat ovat jossain kaukana ”maalla”. Klaukkalasta myös pendelöidään eniten muualle pääkaupunkiseudulle.                                                           Tarjoamalla klaukkalaisille työpaikka kotipaikalta edistetään myös ympäristöasioita.  Nurmijärven kunnan työpaikkaomavaraisuus on tällä hetkellä 59 % ja olemme valtuustossa asettaneet tavoitteeksi nostaa sitä. Yrittämiseen pitää suhtautua myönteiseksi ja sen pitää näkyä kunnan eri toiminnoissa.                                                              Kunnan tulee jatkaa raakamaan ostamista, että sillä olisi maata mitä kaavoittaa eri tarkoituksiin. Maankäyttösopimukset ovat myös hyvä olla kunnan keinovalikoimassa.  Olemassa olevien työpaikka-alueiden laajentaminen ja osin tiivistäminen on järkevää, koska kallis kunnallistekniikka on jo lähellä. Myös yritysten neuvontaa tulisi kehittää. 

2 kommenttia . Avainsanat: klaukkala, palvelut, yritystoiminta, kaavoitus