Uusimmat kirjoitukset

Yhteystiedot

Petri Kalmi
Jokipalstatie 24
01840 Klaukkala
044 357 0808
pk@petrikalmi.fiPoliisin toimipiste palautettava Klaukkalaan

Lauantai 5.3.2011 klo 18:17 - pk

poliisi.jpgOheinen kirjoitus tämänpäivän Nurmijärven Uutisien Vieraskynässä:

Viime päivien uutiset Klaukkalan huumetilanteesta ovat varmasti järkyttäneet meitä kaikkia. Tilanteen laajuus ja toiminnan kesto ovat olleet poikkeukselliset jopa maanlaajuisesti.  Uskon, että tapahtuma herättää tarpeellista keskustelua niin kodeissa, kouluissa kuin muuallakin missä ihmiset liikkuvat ja tapaavat toisiaan. 

Kunnassa on toiminut päätaajamissa jo 90-luvun alusta monialainen työryhmä, jossa ovat edustettuina kunnasta nuoriso-, sivistys-, sosiaali- ja terveystoimi sekä seurakunnan ja poliisin edustajat.  Työryhmän tehtävänä on seurata verkostona, mitä tapahtuu nuorison keskuudessa ja vaihtaa tietoja, jotta ajan ilmiöihin pystytään reagoimaan.  Uskon, että työryhmällä on ollut tietoa ongelmista ja se on tehnytkin pitkäaikaista hyvää työtä, jolla ongelmia on pystytty ehkäisemään.

Mielestäni tämä ei kuitenkaan riitä.  Mielestäni Klaukkalaan, jossa on lähiympäristöineen lähes 20.000 asukasta, tulee ehdottomasti palauttaa siellä kymmenkunta vuotta toiminut poliisin toimipiste.  Kyseinen toimipiste lopetettiin poliisihallinnon rakenneuudistuksen yhteydessä pari vuotta sitten. Silloin Hyvinkään poliisilaitos, jonka yhteydessä Nurmijärvi toimi, yhdistettiin Keski-Uudenmaan poliisilaitokseen.

Tein silloin aloitteen Klaukkalan poliisin toimipisteen säilyttämisestä ja nyt uudistan saman aloitteen. Poliisin toimipiste sijaitsi Nurmijärven kunnan yhteispalvelupisteessä, johon se voisi nytkin palata.  Poliisihallinto itse laski Klaukkalan toimipisteen lopettamisen tuovan sille 12.000 euron vuosisäästön.  Pidän kyseistä säästöä mitättömänä, jos sitä vertaa siihen haittaan, jonka lopettaminen on aiheuttanut.

Poliisin toimipisteen hyödyt olisivat kahdenlaiset.  Toimipiste toimi Klaukkalassa partioiden tukipisteenä ja siellä oli määräaikoina poliisi tavattavissa.  Lähellä toimiminen lisää varmasti poliisin tietoa kylällä vallitsevista ilmiöistä, esimerkiksi tällä kertaa huumekaupasta. Toisaalta poliisin näkyvämpi läsnäolo tutkitusti lisää kansalaisten turvallisuudentunnetta ja ehkäisee rikollisuutta.

 Toinen tärkeä tekijä on poliisin lupapisteen palauttaminen Klaukkalaan.  Passi, ajokortti ja muissa asioissa pitää nykyisin matkustaa Klaukkalasta kymmeniä kilometrejä. Väitän, että kuntalaisten siirtymisen ja ajankäytön kustannukset ovat moninkertaiset verrattuna tuohon poliisihallinnon kymppitonnin säästöön.  Tuettakoon lupapisteen toimintaa vaikka kunnan budjettivaroista tuon verran.

3 kommenttia . Avainsanat: poliisi, toimipiste, lupapiste, huumeet, kunta

Aloite poliisin lupapisteen säilyttämisestä Klaukkalassa

Keskiviikko 24.9.2008 klo 20:15 - petri kalmi

Tänään pidetyssä kunnanvaltuuston kokouksessa tein seuraavanlaisen valtuustoaloitteen:

Kunnan on ryhdyttävä pikaisiin toimenpiteisiin poliisin lupapisteen säilyttämiseksi Klaukkalassa.

Poliisihallinnon rakenneuudistuksessa ollaan järjestelemässä uudelleen poliisilaitoksia ja niiden palvelutoimistoja.  Keski-Uudellamaalla aloittaa vuoden 2009 alussa Keski-Uudenmaan poliisilaitos, johon yhtyy nykyisin erillisenä toimiva Hyvinkään poliisilaitos, jonka toiminta-alueeseen on kuulunut myös Nurmijärvi.

Järjestelyn yhteydessä ollaan vähentämässä nykyisiä toimipisteitä siten, että Klaukkalasta lopetettaisiin Klaukkalan yhteispalvelun yhteydessä oleva toimipiste.  Perusteluna on mm. se, että se on nykyisistä alueella sijaitsevista lupapisteistä pienin.  Kannattavan palvelupisteen keskeisten lupien volyyminä pidetään poliisihallinnon omien lausuntojen mukaan 2500-3000 lupaa.  Poliisihallinnon tilastojen mukaan Klaukkalassa on hoidettu 2607 lupahakemusta, joten perusteluja Klaukkalan toimipisteen karsimiselle on vaikea löytää. Poliisihallinto on itse päätynyt laskelmissaan, että Klaukkalan toimipisteen karsiminen toisi sille vuosittaista tuottavuussäästöä noin 12.000 euroa. 

Kunnan ehdottomasti suurimman taajaman jääminen vaille mitään poliisihallinnon palveluja on väärä suunta.  Varsinaisten lupien myöntämisen ohella poliisin toimipisteellä on merkitystä alueen asukkaiden turvallisuuden tunteen muokkaajana.

Nurmijärven kunnan tulee alkaa pikaisesti neuvottelut poliisihallinnon kanssa  Klaukkalan toimipisteen säilyttämiseksi vaikka kunnan rahallisella tuella.  Tuettava summa on kuitenkin murto-osa siitä kustannuksesta, joka syntyy, jos klaukkalalaiset joutuisivat asioimaan lupa-asioissaan Nurmijärvellä, Järvenpäässä tai muissa toimpisteissä.

3 kommenttia . Avainsanat: poliisi, palvelu, klaukkala