Uusimmat kirjoitukset

Yhteystiedot

Petri Kalmi
Jokipalstatie 24
01840 Klaukkala
044 357 0808
pk@petrikalmi.fiValtuustokauden avauspuhe

Sunnuntai 10.2.2013 klo 18:40 - pk

Puhe kunnanvaltuuston kokouksessa 30.1.2013                                Petri Kalmi

nj_vaakuna.jpg

Arvoisat valtuutetut, asioihin paneutuvat viranhaltijat, aina valppaat tiedotusvälineiden edustajat ja asioista kiinnostunut lehteriyleisö

Haluan esittää valitun puheenjohtajiston puolesta kiitokset valtuustolle saamastamme tuesta.  Pyrimme olemaan luottamuksenne arvoisia. Samalla haluan esittää kiitokset Aulikille, joka arvovaltaisesti veti kokouksen alkuhetket. On ilo työskennellä kanssasi.

Alkava valtuustokausi poikkeaa varmasti monessa edellisestä kaudesta, mutta on niissä yhteneviäkin piirteitä. Neljä vuotta sitten oli käsillä vuoden 2009 notkahdus taloudessa eikä nytkään lähitulevaisuus vaikuta aivan valoisalta.  Viime vuoden tuloksemme alkaa pikkuhiljaa muotoutua ja ennakkotietojen mukaan se vastoin ennakko-odotuksia tuntuukin kääntyneen alijäämäiseksi.  Asiaan vaikuttaneiden kertaluonteisten erien ohella taustalla näkyi verotulojen ennustet

tua vähäisempi kertyminen.  Vaikka kuntamme onkin aivan eturiviä työttömyyden alhaisuudessa niin talouselämän suhdanteet vaikuttavat myös meihin.  On pelkona, että meilläkin tulevat näkymään lomautukset ja irtisanomiset niin tilastoissa kuin arkipäivässäkin.  Ne vaikuttavat meihin toisaalta vähenevinä verotuloina ja toisaalta kasvaneina kuluina pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa.

Taloudenpidossa vaaditaan vyönkiristystä ja pelkään pahoin, että monet joutuvat joustamaan vaalikampanjoiden aikana antamista lupauksistaan. Taloudellisten resurssien käytössä vaaditaan luovuutta ja henkilökohtaisesti odotan mm palvelusetelikäytännön yleistymistä myös Nurmijärven kunnan keinovalikoimassa.


Äsken mainittujen huolestuttavien asiakokonaisuuksien rinnalla on kuitenkin tapahtumassa paljon myönteistäkin.  Kuntamme asukasluku kasvaa tasaista vauhtia, uusia asunto- ja yritysalueita syntyy, kuntamme palveluvalikoima täydentyy vauhdilla niin kunnallisella kuin yksityiselläkin puolella, kyläsuunnitelmia laaditaan ja yksittäiset kuntalaiset niittävät mainetta eri elämän osa-alueilla.  Meillä on kaiken kaikkiaan hyvämaineinen vahva peruskunta ja tehkäämme kaikki, niin valtuutetut kuin virkamiehetkin, ahkerasti työtä tehdäksemme siitä entistä vahvemman.Jo muutaman vuoden huolenaiheenamme on ollut kuntarakenneuudistus, mikä Nurmijärven kohdalla on kiteytynyt malleihin, missä joko kuntamme itsenäisyys on ollut vaarassa kuntaliitosten kautta tai missä niin kutsuttuun metropolihallintoon oltaisiin viemässä suurta osaa kunnallisesta päätösvallasta. Siis siitä päätösvallasta, millä me olemme onnistuneet nostamaan Nurmijärven kuntien kärkikaartiin. Valtuustomme on ollut tähän asti yksituumainen itsenäisyytemme puolustamisessa ja toivon, että yksituumaisuus säilyisi myös lähitulevaisuudessa kun käsitellään meille annettuja lausuntopyyntöjä.  Kuntarakenneuudistuksen rinnalla kulkee sosiaali- ja terveyspalveluiden organisointia koskeva sote-uudistus. Sitäkin koskevia päätöksiä tullaan lähiaikoina tekemään.

Odotan kaikilta vahvaa sitoutumista tehtävien hoidossa ja samoin toivotan kaikille menestyksellistä valtuustokautta. Kiitos

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kunta, nurmijärvi, talous

Nurmijärvi kuntien kärkeä nyt ja tulevaisuudessa

Maanantai 22.10.2012 klo 11:28 - pk

Tämänpäiväisessä Helsingin paikallislehdessä Heösingin Sanomissa oli asiantunteva juttu kuntien taloudellisesta vahvuudesta.  Siinä todettiin kotikuntamme osalta että olemme jo nykyisin aivan kärkisijoilla kaikkien kuntien joukossa, ja näillä näkymin vuonna 2030 olisimme kolmantena Kauniaisten ja Espoon jälkeen.  Tällä hetkellä kuntamme menot kuntalaisten ansiotuloihin verrattuna ovat hieman yli 20 % eikä tilanne oleellisesti muutu seuraavan parinkymmenen vuodenkaan aikana.  

Todettakoon, että Helsingin, minkä vaikutusvaltaan meidät yritetään tavalla tai toisella ajaa, vastaava tunnusluku nyt ja tulevaisuudessa on lähes puolta heikompi kuin meillä!  Samoin Vantaan suhdeluvut ovat parikymmentä prosenttia meitä huonommat.

Joten kokoomuksen Kataisen ja Virkkusen ajamaan kuntien pakkoliitoksiin meillä ei todellakaan ole tarvetta.  Nurmijärvi on ja pysyy vahvana peruskuntana, mikäli päätöksenteko vain pysyy vastuullisten käsissä.  Keskusta on ollut kolmissa viimeisissä vaaleissa keskeinen vaikuttaja Nurmijärvellä, toivottavasti niin jatkossakin.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntatalous, asukkaat, pääkaupunkiseutu, helsinki

Sairaanhoitopiirissä tapahtuu

Keskiviikko 17.10.2012 klo 20:23 - pk

Tänään pidetyssä HUSsin valtuuston kokouksessa sai monenlaista tietoa, josta ohessa muutamia faktoja, jotka toivottavasti kiinnostavat:

-Psykiatrisessa hoidossa hyvä nyrkkisääntö on, että laitoksessa osastolla on 16 potilasta, joita hoitaa 20 työntekijää.  Avohoidossa nämä 20 hoitajaa voivat keskimäärin ottaa 4 potilasta päivässä, eli hoitaa 80 potilasta 16 sijaan.  Painopiste on siis selvä.

-Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, HUSsin suurimmat uudet sairaalahankkeet ovat Lastensairaala, jonka on arvioitu valmistuvan vuonna 2017 ja Traumakeskus, minkä yhteyteen tulee Syöpäkeskus vuonna 2019. Molempien investoinnit ovat erikseen 150-170 miljoonaa euroa. Näiden ohella tietenkin on kokoajan tapahtuva massiivinen korjausrakentaminen. Toisaalta tulee muistaa, että HUS hoitaa yli 1,5 miljoonan uusmaalaisen erikoissairaanhoidon.

-Paljon julkisuudessa ollut tietojärjestelmäuudistus on järjettömän kallis, eli kymmenessä vuodessa on arvioitu sen kustannuksiksi 350-450 miljoonaa euroa.  HUS-alueella kunnat mukaanlukien nykykustannukset ovat n 500 miljoonaa euroa vastaavana aikana.  Vaikka näissä laskelmissa säästö onkin huimasti kymmeniä miljoonia euroja hirvittää siitä huolimatta.

Toisaalta nykyään eri järjestelmistä johtuva hässäkkä on massiivinen.  On laskettu että normaali alueella asuva leikkauspotilas ensimmäisestä lääkärikäynnistä operaation jälkitarkastukseen saakka joutuu prosessiin, missä on käytössä yli tusina eri tietojärjestelmää ja jossa on yhdeksän epäjatkuvuuskohtaa, missä potilastiedot eivät välity järjestelmästä toiseen.  Pöyristyttävää!

- Vaikka HUS onkin käynyt kovan kulukuurin toimintojen hiomisen kautta  uhkaa jäsenkuntia yli prosentin jälkilaskutus. Tämä merkitsee kuntatasolla satoja tuhansia tai miljoonia euroja.  Hoitotakuu yksittäisenä asiana tulee kalliiksi, vaikka hyvä asia onkin!


Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: HUS, uusimaa, sairaala, lapset, talous