Uusimmat kirjoitukset

Yhteystiedot

Petri Kalmi
Jokipalstatie 24
01840 Klaukkala
044 357 0808
pk@petrikalmi.fiMaaseutu arvossaan

Keskiviikko 9.3.2011 klo 10:54 - pk

Osallistuin eilen Helsingissä järjestettyyn maaseutuparlamenttiin.  maaseutu.jpgParlamentissa oli Anttilan ja Pekkarisen ministeripuheenvuorojen lisäksi erittäin hyvä paneeli, jossa poliitikot, tutkijat ja maaseutu-sekä kyläaktiivit esittivät lääkkeitä maaseudun kehittämiseen.

Maaseutu kaiken kaikkiaan on nyt POP. Maaseutuun ja maaseudulla asumiseen myönteisesti suhtautuvien osuus on noussut selvästi.  Kaiken kaikkiaan minunkin hellimä asumisen vapaus on arvossaan. SITRAn tutkimuksen 88 % suomalaisista kannattaa ajatusta, että kansalainen saa itse valita asuinpaikkansa.  Taitaa olla kylmä tieto Kokoomuksen Vapaavuorelle ja Vihreiden Soininvaaralle sekä muille pakkokeskittäjille.

Maaseudun haasteet ovat muuta yhteiskuntaa vaativammat.  Väestön ikääntyminen rassaa ennen kaikkea harvaanasuttua Suomea.  Toisaalta maaseudun tarjoama väljyys, puhtaus, maisematekijät ja sosiaalinen verkosto koetaan erityisen houkuttelevina.  Useiden valtion palvelujen karatessa asutuskeskuksiin ja siirtyessä verkkoon tulee peruspalveluista pitää huolta. 

Kyläkoululla nähdään vielä aiempaakin tärkeämpi rooli maaseudun ylläpitäjänä.  Kyläkoulujen tehtävä on varsin erilainen kuin kaupunkien koulujen. Ne toimivat kylän keskipisteenä jossa parhaimmillaan on toimintaa aamusta myöhään iltaan läpi viikon. 

Maaseutuyrittäminen on monitahoista.  Alkutuotannon ohella matkailulla on merkitystä jo nykyisin.

Yritystoiminnalle maaseutu tarjoaa hyviä mahdollisuuksia.  Jo nykyisinkin innovaatioita syntyy maaseudulla itseasiassa enemmän kuin kaupungeissa väestöön suhteutettuna.  Maaseudun yrittäjyyden edellytyksiä luonnollisesti tulee kehittää.

Näitä kehittämiskohteita ovat ensinnäkin alemman tason tiestön ylläpito sekä laajakaistojen rakentaminen.  Eri toimijoiden neuvontapalveluilla on tärkeä rooli, samoin yrittäjien verkostoitumisella. Yhteisöllisellä yrittämisellä voi olla tärkeäkin rooli - onhan osuustoiminta -aatekin ollut vahvana kautta aikojen ennen kaikkea maaseudulla. Myös oikeiden yrittäjätyyppien etsiminen olisi järkevää.  Kyllä niitä Lillbackoja, Keskisiä ja Vidgrenejä löytyy joka paikasta.

Yhä jatkuva kansainvälistyminen nostaa myös maaseudun arvoa. Suomen maaseutu tarjoaa puhdasta luontoa ja hiljaisuutta.  Lähiruoan  ja luomun merkitys kasvaa koko ajan. Suomen mineraaleiltaan rikas maaperä luo uutta vaurautta moneen osaan maata. 

Maaseudun Tulevaisuus on muutakin kuin lehti!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: maaseutu, kylät, koulut, yrittäminen, innovaatiot

Pienyrittäjillä murheita ja tarpeita

Tiistai 25.1.2011 klo 16:43 - pk

yrittj.jpgSuomessa on yli 300.000 yritystä, joista lähes 94% on alle kymmenen työntekijää työllistävää.  Pienet ja keskisuuret yritykset ovat kansantaloudellemme tärkeät, koska ne työllistävät lähes 2/3-osaa koko yksityissektorin työntekijöistä. Pk-yritysten merkitys vielä korostuu, kun tiedetään, että erityisesti ne ovat lisänneet henkilöstöään viime vuosina.

TE-keskuksen teettämässä yritysharavassa tutkittiin nurmijärveläisten yritysten tulevaisuuden näkymiä ja tarpeita.  Yleisenä yhteenvetona puhelinhaastattelussa, johon vastasi puolentoistatuhatta yritystä voidaan todeta niiden odottavan tulevaisuudelta samaan aikaan kasvua ja heikkenevää kannattavuutta.  Taloudellisesti myösuhdanteesta huolimatta kilpailu siis kiristyy koko ajan.

Rekrytointitarpeita lähimmän kahden vuoden aikana oli lähes 600 työntekijän verran. Näistä tulisi lähes puolet pieniin, alle viiden henkilön yrityksiin. Lähes 30 yksinyrittäjää oli palkkaamassa ensimmäistä ulkopuolista työntekijää.  Ensimmäisen työntekijän palkkaamista tulisikin tukea koko maassa!

Lähes neljännes yrittäjistä oli seuraavan viiden vuoden aikana siirtymässä eläkkeelle.  Aikamoinen sukupolven vaihdosrumba siis tulossa.  Toivottavasti kaikkiin yrityksiin löytyy jatkaja joko omasta suvusta tai yrityskaupan kautta.

Suurimmat tarpeet nurmijärveläisillä yrittäjillä kohdistuvat taloushallintoon, markkinointiin ja tietotekniikkaan. Nurmijärven kunta, yhteistyötahot ja yrittäjät ovatkin järjestäneet erilaista valmennusta näistä teemoista.

Yrittäjyys kaiken kaikkiaan koetaan kiinnostavaksi. Tosin huolta aiheuttaa se, että viimeisimpien tutkimustulosten mukaan Suomessa joka viides yksinyrittäjä kituuttaa köyhyysrajan alapuolella.  Ulkoistaminen on joillakin aloilla mennyt liian pitkälle. 

Kaiken kaikkiaan yrittäjyyteen tulee kuitenkin innostaa.  Kouluissa tulisi yrittäjyys ottaa entistä voimakkaammin esille. Yrittäjän vapaus yhdistettynä riittävään toimentuloon on tavoittelemisen arvoinen tila!

2 kommenttia . Avainsanat: yritys, pkt, yrittäminen, kannattavuus, työvoima, investoinnit