Yhteystiedot

Petri Kalmi
Jokipalstatie 24
01840 Klaukkala
044 357 0808
pk@petrikalmi.fialueiden_komitean_luonnonvaravaliokunnan_kokouksessa_maltalla.jpgopen_days_berlaymont.jpgPetri EU:n Alueiden komiteassa

Euroopan Unionin Alueiden komitea on neuvoa-antava elin, joka osallistuu EU:n lainsäädäntötyöhön antamalla lausuntoja komission, neuvoston ja parlamentin käsittelemistä asioista. Alueiden komitea tuo kuntien ja alueiden näkemykset EU:n päätöksentekoon. Komitea pyrkii edistämään läheisyysperiaatetta, eli päätökset tulisi tehdä sillä hallinnon tasolla, joka kykenee toimimaan kaikkein tehokkaimmin.

Alueiden komiteaan kuuluu 344 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä.  Suomesta komiteassa on 9 jäsentä.  Olen toiminut komiteassa varajäsenenä vuodesta 2009 lähtien.

Alueiden komiteassa toimii kuusi valiokuntaa. Meillä Keskustassa toimitaan siten, että jokaisella jäsenellä ja varajäsenellä on käytännössä "oma" valiokunta. Osallistun "Alueellinen yhteenkuuluvaisuuspolitiikka"-valiokunnan Coterin työskentelyyn, jonka päätoiminta-alat ovat aluepolitiikka ja liikenne. 

Lisäksi olen toiminut varsinaisen jäsenen Ossi Martikaisen varalla myös "Luonnonvarat"-valiokunnassa NATissa, minkä toimialaa ovat yhteinen maatalouspolitiikka, kalatalous, meripolitiikka, kansanterveys ja kuluttajansuoja.  Olen edustanut Suomea myös Talous-ja sosiaalipolitiikkaa hoitavassa valiokunnassa ECOSissa ja Koulutus- kulttuuriasioita hoitavassa valiokunnassa EDUCissa.