Uusimmat kirjoitukset

Yhteystiedot

Petri Kalmi
Jokipalstatie 24
01840 Klaukkala
044 357 0808
pk@petrikalmi.fiKuntarakenneillan avauspuhe

Tiistai 9.4.2013 klo 22:04 - pk

Avaus kansalaisfoorumissa 8.4.2013

 

Tervetuloa Nurmijärven kuntalaisille suunnattuun kuntarakenneuudistusta käsittelevään kansalaisfoorumiin. Osoitan toivotukseni sekä täällä kunnantalolla paikalla oleville että tätä tilaisuutta netin kautta seuraaville. 

 

Vuonna 2011 Kataisen hallituksen alkuun laittama kuntarakenneuudistus on puhututtanut päätöksentekijöitä ja kuntalaisia ahkerasti.  Jo kyseisenä vuonna Keski-Uudenmaan kunnat kuntaministeri Virkkuselle toimittamassaan yhteisessä lausumassaan totesivat, että ne nykyiselläänkin täyttävät monelta osalta hallitusohjelmassa mainitun vahvan peruskunnan määritelmän. Alueen kunnat ovat suuria asukasmäärältään, lukeudumme taloudeltamme vahvimpien kuntien joukkoon Suomessa, työpaikkojemme määrät ovat hyvässä kasvussa, ns. hajarakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolelle on vähentynyt kunnissa  ja tutkimusten mukaan julkiset palvelut tuotetaan tehokkaimmin keskikokoisissa kunnissa.

 

Vuonna 2012 kuntarakenneselvityshenkilöille annetussa Nurmijärven kunnan vastauksessa mm edellisiin seikkoihin nojautuen todettiin kotikuntamme Nurmijärven täyttävän vahvan peruskunnan tunnusmerkit ja siksi sen itsenäisenä jatkaminen olisi luontevinta.  Vastauksessa lisäksi todettiin, että mahdollisuudet pienille osakuntaliitoksille pidetään auki, tällöin mainittiin mm Vihtijärvi.

 

Vaikka valtaosa Keski-Uudenmaan kunnista pitikin selvityshenkilöille annetuissa vastauksissa ensisijaisena vaihtoehtona itsenäisyytensä ja keskeisen päätöksentekovallan säilymistä kunnissa, tarjosi selvityshenkilöiden ehdotukset vaihtoehtoina joko massiivisia kuntaliitoksia tai ainakin niin vahvaa Metropolihallintoa, että se söisi oleelliselta osin kunnallisen itsemääräämisvallan.

 

Ymmärtääkseni vastavetona tähän Keski-Uudenmaan kuntajohtajat toivat pari viikkoa sitten esille oman näkemyksensä kuntarakenneselvitysalueista. Kuntajohtajat esittivät kahdeksan Keski-Uudenmaan kunnan kesken tehtävää selvitystä.  Täytyy tässä yhteydessä todeta, että kyseistä näkemystä ei oltu käsitelty meidän kunnallisten päätöksentekijöiden toimesta.  Meillä luottamushenkilöillä on nimittäin mahdollista yhteistä selvitysaluetta koskeva yhteinen neuvottelu ensimmäisen kerran vasta tämän viikon torstaina.

 

Kunnilta vaaditaan oma lausunto toukokuun 22 päivään mennessä. Nurmijärven osalta tämä lausunto päätetään lopullisesti edellisenä iltana pidettävässä kunnanvaltuuston kokouksessa.

 

Kuntarakenneuudistuksen rinnalla viedään Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä koskevaa SOTE-uudistusta.  Sitä koskevat poliittisen ohjauksen tahtotilatkin  ovat vielä muodostumassa, kuten kansalaiset ovat saaneet havaita mm johtavien ministerien kannanotoista.  Itse näkisin järkevänä nykymuotoisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jatkumista ja kuntien välisen yhteistyön kehittämistä kuntayhtymien kautta perusterveydenhoidossa ja sosiaalipalveluissa.

 

Meillä on tänään kansalaisfoorumissamme alustamassa asiantuntijoina kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara, joka kertoo kehyskunnista toimivan metropolin osana, selvitysmies Ralf Paqvalin, joka valottaa metropolihallinnon vaihtoehtoja sekä HUS-kuntayhtymän toimitusjohtaja Aki Linden, joka toimii sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen asiantuntijana.

 

Toivon, että tämäniltainen keskustelu on vilkasta ja että me luottamushenkilöt saamme evästyksiä kuntalaisten tahtotilasta koskien sekä kuntarakennetta että SOTE-uudistusta.

 

1 kommentti . Avainsanat: kunta, palvelut, sosiaali, terveys, metropoli, kuntaliitokset

Erikoissairaanhoitojärjestelmää ei saa hajoittaa

Maanantai 1.10.2012 klo 11:51 - pk

Sosiaali- ja terveysministeriö on järjestämässä uudelleen terveys- ja sosiaalisektorin organisointia.  Ajatuksena on hajoittaa nykyinen jako perus- ja erikoissairaanhoitoon ja keskittää toiminnot  esimerkiksi Kataisen hallituksen hellimiin peruskuntiin.

uusimaa.jpg

Erikoissairaanhoito toimii nykyisin parinkymmenen sairaanhoitopiirin johdolla.  Me nurmijärveläiset kuulumme HUSsiin eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin. Piirissä käyttävät päätösvaltaa Uudenmaan kunnat ja myös HYKSillä on siellä oma kiintiönsä.  Alueella asuu puolitoistamiljoonaa ihmistä, alueen sairaaloihin on keskittynyt paljon erityisosaamista ja esimerkiksi HYKS on rankattu maailmanlaajuisestikin erittäin korkeatasoiseksi sairaalaksi.  Alueen suuri väkiluku ja sairaaloiden korkea taso on mahdollistanut erikoistumisen.  

Joissakin sairaaloissa tehdään enemmän kaihileikkauksia ja lonkkaleikkauksia.  Silmä-, nenä- ja korvasairauksiin on erikoistuttu jossain, samoin naistentauteille ja lasten taudeille on omat yksikkönsä. Keskittämisellä on saatu tutkitusti parempia tuloksia kuin hajauttamalla.  Kun esimerkiksi jotkut lääkärit ovat erikoistuneet lonkkaleikkauksiin, tulokset ovat tilastollisesti paremmat esim toipumisen suhteen.

Hallituksen tarjoama malli, jossa nykyjärjestelmä romutetaan johtaisi valtavaan kustannusten kasvuun ja potilasturvallisuuden jyrkkään laskuun.  Pienemmät 50.000 - 200.000 asukkaan yksiköt joutuisivat investoimaan paljon päällekkäisiin toimintoihin, jotka eivät olisi tehokkaassa käytössä.  Lääkäreitä ja muuta ammattihenkilöitä alettaisiin headhuntata paremmilla eduilla näihin uusiin yksiköihin.  Kansainväliset ketjut tulisivat kuorimaan kermaa rajatuilla valikoimilla.  Helsingin suuret sairaalat pääsisivät vapaasti hinnoittelemaan toimintoja joita esimerkiksi Keski-Uudenmaan kunnat olisivat pakoitettuja ostamaan. Kyse on siis myös potilasturvallisuudesta.  Keskittyminen mahdollistaa myös pidemmät aukioloajat eri tyyppisille spesiaalitoimille.

Hallitus, pitäkää näppinne pois HUSsista.  Sen sijaan voisitte miettiä miten valtion rahoitusta voitaisiin lisätä erikoissairaanhoidolle.  Sinänsä hyvä asia "hoitotakuu" on johtanut siihen että kuntien maksuosuudet kasvavat vuosi vuodelta siitä huolimatta että esimerkiksi HUSsissa tehokkuus on kasvanut.  Eduskunnan pitäisi antaa lakivelvoittensa mukana myös rahat millä velvoitteet täytetään!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Erikoissairaanhoito, keskittäminen, tehokkuus, leikkaukset, erva-alueet

Uudenmaan Erätulien avajaispuhe Klaukkalassa 27.11.2011

Maanantai 28.11.2011 klo 9:13 - pk

Arvoisa erätulien suojelija, hyvät eränkävijät ja luonnon ystävät.  ilves.jpgHyvä yleisö.

Minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleiksi kahdennenkymmenennen toisen kerran järjestettävään Uudenmaan Erätulet –tapahtumaan. Tapahtumaan, jonka pääjärjestäjät ovat Suomen Metsästäliiton Uudenmaan piiri ja Nurmijärven kunta. Tapahtuman järjestelyvastuun saimme Nummi-Pusulan kunnalta ja luovutamme sen eteenpäin Orimattilan kaupungille.  Todettakoon, että jos tänä vuonna tapahtuma järjestetään kosteassa syyssäässä, niin viime vuonna vastaavan tapahtuman aikaan oli pakkasta yli 20 astetta, vuodet eivät siis todellakaan ole veljeksiä.

Pääjärjestäjän Suomen Metsästäliiton Uudenmaan piirin tarkoituksena on sopeuttaa maamme ikivanha eränkäynti ja sen perinteet nykyaikaan mukautuvaksi henkistä ja ruumiillista kuntoa kehittäväksi ja luonnon läheisyyteen vieväksi urheilumuodoksi. Näitä päämääriä silmälläpitäen se vaalii eränkäyntikulttuuria sekä edistää ja kehittää alueensa metsästys- ja riistanhoito-oloja. Se on myös metsästäjäliiton ja niiden yhdyssiteenä, jotka harrastavat metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua. Niinpä täälläkin tapahtumaan osallistuvien joukossa on paikkakunnan yli kymmenen metsästysseuran ohella muuan muuassa partiolippukuntia, koiraharrastajia, virkistyskalastajia ja luontoyhdistyksiä unohtamatta yrityksiä, jotka tarjoavat alaan liittyviä palveluja ja tuotteita.

Toinen pääjärjestäjä on Nurmijärven kunta. Olemme Suomen suurin maalaiskunta.  Ylitimme 40.000 asukkaan rajan kuluvan vuoden alussa.  Kuntamme väestön valtaosa asuu kolmessa suuremmassa taajamassa, täällä kaupunkimaisessa Klaukkalassa, hallinnollisessa keskuksessa Nurmijärven kirkonkylässä ja teollisessa taajamassa Rajamäellä.  Näiden edellä mainittujen taajamien lisäksi kunnassamme on kymmenkunta vireää kylää.

Kuntamme ikärakenne on nuorekas, meillä on paljon lapsiperheitä. Logistinen sijaintimme on mainio  ja kuntamme kehityskuvassa arvioidaan kunnan kasvavan myös tulevaisuudessa reipasta vauhtia. Yrityksiä varten olemme perustaneet ja olemme perustamassa useita uusia yritysalueita.

 Kuntamme on pinta-alaltaan laaja ja täällä löytyy taajamien ohella myös suuria pelto-, metsä- ja suoalueita.  Tuossa muutaman sadan metrin päässä sijaitsee esimerkiksi Natura suojeltu Isosuo, jossa liikkuessa tuntee olevansa erämaassa.  Monipuolisessa luonnossamme viihtyy luonnollisesti myös laaja joukko eläinlajeja.  Ei ole mitenkään tavatonta nähdä luonnossa liikkuessa hirviä, peuroja, kauriita, kettuja tai jopa ilveksiä.  Viihtyypä kuntamme alueella myös sudet ja karhut.

Kunnat profiloituvat usein siellä vaikuttavien tai vaikuttaneiden kuntalaisten mukaan.  Nurmijärvestä puhuttaessa ei voi olla mainitsematta suurta luonnon ja eränkäynnin ystävää, Palojoen kylässä syntynyttä ja kasvanutta Aleksis Kiveä.  Tämä kansalliskirjailijamme ensinnäkin harrasti luonnossa samoamista ja eränkäyntiä, mutta ennen kaikkea hän siirsi aikalaistensa ja tulevien sukupolvien nautittavaksi osuvia luontokuvauksia lukuisiin teoksiinsa.  Ei tarvitse muuta kun ottaa käteensä Seitsemän veljestä ja paneutua sen tekstiin, niin huomaa miten rikas ja oivaltava suhde kirjailijalla oli luontoon.  Useita Aleksiksen viljelemiä kielikuvia on siirtynyt osaksi normaalia kielenkäyttöä.  Ja ovatpa useat tekstit siirtyneet laulujen sanoiksi.  Metsämiehen laulu tai Laulu oravasta taitavat olla tutut kaikille.  Mainiot  sanat molemmissa.

Aleksi arvosti suuresti luonnossa liikkumista ja niin tulee meidänkin tehdä.  Luonnossa liikkuminen, kuten liikkuminen yleensäkin, edistää kansanterveyttä.  Luonnossa liikkuminen on ekologista, se on virikkeellistä ja tarjoaahan luonto myös monenmoista särvintä ruokapöytäämme. 

Haluaisin näin lopuksi vielä kiittää lukuista joukkoa vapaaehtoisia, joiden talkoopanoksella tämä tapahtuma on synnytetty. Haluan toivottaa teille kaikille nautinnollista ja virikkeellistä päivää.  Julistan tapahtuman virallisesti avatuksi.


 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: erä, metsästys, luonto, luonnonsuojelu, eläinlajit

Omakotiasujan ahdingosta

Lauantai 19.3.2011 klo 9:54 - pk

Viime aikojen metropolikeskustelussa on etenkin Helsingin omakotitalo2.jpgkokoomuslaiset ja vihreät ottaneet kannan, että kehäkolmosen ulkopuolista rakentamista tulisi rajoittaa voimakkaasti.  Erityisesti asuntoministeri Jan Vapaavuori on hallinnonalallaan tuonut esille näitä ajatuksia.  Samoin Osmo Soininvaara on voimakkaan keskittämisen kannalla.

Kuitenkin suomalaisista Sitran tutkimuksen mukaan 88% kannattaa oikeutta valita oma asuinpaikkansa.  Tutkimukset myös osoittavat sen, että suomalaiset haluavat asua väljästi ja luonnonläheisesti.  Onnellisuustutkimukset taas ovat osoittaneet että ns kehyskuntien ihmiset ovat onnellisempia ja tyytyväisempiä kuin Helsingin asukkaat.  Edellä mainittujen keskittämispoliitikkojen opit eivät siis lähde tutkimustiedosta vaan pelkästä valtapolitiikasta. 

Kehyskunnissa sekä Vantaan ja Espoon kehäkolmosen ulkopuolisilla alueilla tyypillisin asuntomuoto on pientalo.  Pientalojen asukkaita on rankaistu viime vuosina erityisesti energiaverojen ja kiinteistöverojen korotuksilla.  Prosentuaalisesti nämä korotukset ovat aivan toista luokkaa kuin julkisuudessa esillä olevat tulo- tai pääomaverojen muutokset.

Kiinteistöveroissa valtiovalta säätää liikkumavaran, jonka sisällä kunnat tekevät omat päätöksensä.  Valitettavan usein kunnat ovat käyttäneet valtaansa raskaalla kädellä ja veroissa liikutaan haitarin ylätasolla. Kehyskunnissa erityisesti SDP on ollut ajamassa näitä korotuksia.

Energiaverojen muutoksilla on ollut toisaalta kansantaloudellisia tavoitteita, toisaalta energian säästöön liittyviä tavoitteita.  Jokainen sähkölaskuaan tarkkaan lukeva voi kuitenkin todeta että nyt ollaan kipurajalla.  Sen verran rajuja muutokset ovat olleet.  Lisäsuolansa tähän tuovat vielä etäluettavat sähkömittarit, joiden syystä siirrytään tasatuista laskuista todellisen kulutuksen mukaiseen laskutukseen.  Toivomme leutoja talvia!

Rakentamisessa ollaan kiristämässä määräyksiä rajua vauhtia.  Ilmastonmuutos keppihevosena ollaan tuomassa sen laatuisia muutosmääräyksiä, mitä ei ole missään edes kokeiltu.  Pahimmillaan voi olla niin, että parinkymmenen vuoden jälkeen kirotaan yleisesti Vapaavuoren ministeriajan homeisia umpiotaloja.  Rakennusteollisuus on tästä virkamiehiä varoitellut jo kotvan aikaa.  On arvioitu, että vuoden 2005 jälkeen tehdyt määräykset ja nyt pitkällä valmistelussa olevat määräykset nostavat omakotitalon rakentamisen hintaa 25-30 %:ia. Ihan järkyttävä luku.

Toivotaan seuraavaan eduskuntaan kansanedustajia, jotka tuntevat keskivertosuomalaisen arkirealismin. 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: omakotitalo, energia, kiinteistöverotus, rakentamismääräykset

Eriävä mielipide Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan

Tiistai 1.3.2011 klo 13:10 - pk

Olen ollut Keski-Uudenmaan Kuumakuntien edustajana Helsingin kevytvyl2.jpgSeudun liikennejärjestelmäsuunnitelman Ohjausryhmässä. Tänään oli viimeinen kokous ja niinhän siinä kävi, että jälleen meidät kehyskunnat jyrättiin laitettaessa hankkeita kiireysjärjestykseen. 

Muutama vuosi sitten julkisuuteen putkahtanut miljardihanke Pisararata arvotettiin kiireellisemmäksi kuin esimerkiksi Klaukkalan ohikulkutie, Hyrylän ohikulutie ja Espoon kaupunkirata.  Näistä kolmesta on lähes toteuttamisvalmiit suunnitelmat suhteen ja ne ovat kustannuksiltaan vain murto-osa tuosta Pisarasta.

 

Muita eriävään mielipiteeseen laitettavia kohteita ovat Klaukkalan radan ja Kerava-Nikkilä radan kiireysasteet.  Olen koko ajan esittänyt, että niiden toteutus tulisi olla mieluummin jo 2020-luvulla kuin 2040-luvulla. Mitä kauemmas toteutus siirtyy, sen enemmän tulee vaihtoehtoisia rahareikiä valtiolle.

 

On suunnitelmassa jotain hyvääkin.  Prioriteetiltaan ensimmäiseksi tulivat metropolialueen liikennestruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet, joita ovat mm kevyen liikenteen väylät, liityntäparkkipaikat, tavaraliikenteen palvelualueet yms.  Nyt pitää vain ponnistella, että ko hankkeiden rahoja tulee myös Helsingin ulkopuolelle.

 

Suunnitelma menee eteenpäin tuleviin hallitusohjelmaluonnoksiin lisättäväksi.  Toivottavasti Kiviniemen kakkoshallitus löytää sieltä ne meidänkin kohteet!

 

Olo hieman turhautunut mutta toisaalta taisteluhenkinen.  Eduskuntaan pitää valita ihmisiä, jotka ymmärtävät myös Helsingin ulkopuoliset tarpeet!

 

Työ jatkuu!

1 kommentti . Avainsanat: HSL, liikenne, rata, Klaukkala, Kerava, Nikkilä, Ohikulkutie

Etäluettavat sähkömittarit tuovat suuria yllätyksiä kotitalouksille

Torstai 17.2.2011 klo 11:55 - pk

etluettava.jpgVuonna 2009 säädetyn asetuksen mukaisesti kotitalouksiin tulee vaihtaa uudet etäluettavat mittarit lähivuosien aikana. Noin kolmannekseen talouksista ne on jo vaihdettukin.  Vaihdon suorittaa alueen sähkönjakelusta vastaava verkkoyhtiö.

Vaihdon tavoitteena on  sähkön säästö, kun kuluttajien oletetaan alkavan seurata sähkön kulutusta nykyistä tarkemmin ja käyttää sähköä järkevämmin.  Tavoite on sinänsä hyvä - säästää sekä kuluttajan kukkaroa että myös luontoa.  Vaihtoon liittyy kuitenkin myös haasteita.

Vaihtaminen ei ole mikään ilmainen toimenpide.  Uudet mittarit aiheuttavat verkkoyhtiöille useiden miljoonien investointikustannuksen.  Mittarin toiminta vaatii myös jatkuvaa linjayhteyttä - busineksen paikka siis teleoperaattoreille.  Edellä mainitut kustannukset luonnollisesti vyöryvät verkkomaksun kautta sähkön kuluttajille.

Suurin kuluttajalle näkyvä muutos uudistuksessa on kuitenkin siirtyminen todellisen kulutuksen mukaiseen laskutukseen.  Tähän asti kuluttajia on normaalisti laskutettu energiayhtiöiden toimesta tasaerin arviolaskutuksena, mikä on sitten tasattu kerran vuodessa joka maksamalla lisää tai saamalla takaisin riippuen siitä, miten hyvin arviolasku on täsmännyt.

Tulevaisuudessa laskut määräytyvät kulutuksen mukaisesti.  Eli nyt tammi-helmikuussa, kun ulkona on paukkunut 20-30 asteen pakkasia jo tovin verran tulee sähkölasku olemaan todella iso verrattuna esimerkiksi heinäkuun laskuun.  Sähkölaskuissa kun puhutaan yleensä sadoista euroista, ei kymmenistä euroista.  Voi mennä monessa perheessä taloudensuunnittelu vaikeaksi!

6 kommenttia . Avainsanat: etäluettava mittari, sähkölasku, pakkaset, energiansäästö

Ajatuksia vuodelle 2011

Maanantai 3.1.2011 klo 8:36 - pk

2011.jpgVuosi 2011 näyttää valoisammalta kuin edelliset pari vuotta.  Maailmantalous on selvästi elpynyt ja eri tutkimustenkin mukaan kansalaisilla on aiempaa enemmän optimismia tulevaisuuden suhteen.

Suuria haasteita ovat globaalisti rahamarkkinoiden vakauden säilyttäminen, kansantalouden kannalta suuren velkataakan hoito ja yksilöiden kannalta yhä eriarvoistuva yhteiskunta. Kansakunnan yhä selvemmästä jakaantumisesta menestyjiin ja putoajiin ollaan puhuttu jo jonkin aikaa.  

Ei ole oikein, että hyvinvointiyhteiskunnassamme esimerkiksi heikompituloisen viidenneksen (siis miljoonan suomalaisen) absoluuttinen terveydentila on heikkenemässä. Suomalaisen terveydenhuollon paradoksi on että parempituloisin viidennes käyttää kaikkein eniten terveydenhoidon palveluja, on kaikkein tervein ja maksaa tästä kaikesta suhteellisesti vähiten!  Kyseessä on iso asiakokonaisuus, jolle tulisi tehdä todellakin jotakin. Siihen voi vaikuttaa vain lainvalmistelulla ja ylimmällä päätöksenteolla, jotka tapahtuvat eduskunnassa

Kotikunnassamme Nurmijärvellä painitaan samanlaisten ongelmien kanssa kuin valtiontaloudessa.  Kunnan velkaantuminen jatkuu.  Investoinneilla tuotetaan kuntalaisille palveluja ja kyse onkin paljolti hankkeiden priorisoinnista.  Kunnan eri osien tarpeet tulisi huomioida.  Kolmen kyläkeskuksen lisäksi myös kymmenen elävää kyläyhteisöä tarvitsevat palveluja.

Keski-Uudenmaan Kuuma-kuntien hallituksen puheenjohtajuus on nyt osaltani tällä kertaa ohitse.  Kuuma laajentuu vuoden vaihteessa uudella neljällä kunnalla.  Nyt sillä on aiempaa paremmat edellytykset vaikuttaa alueelliseen päätöksentekoon.  Tämä tietenkin vaatii yksituumaisuutta.  Vaikeusastetta nostaa mm. se,  että Kokoomuksen metropolipolitiikkaa muotoilee Helsinki-keskeinen asuntoministeri Vapaavuori, Demarit ovat tehneet periaatepäätöksen seutuvaltuustosta, jossa meidän kehyskuntien rooli jää mitättömäksi ja että vihreät ovat pääideologinsa Soininvaaran ohjauksessa myös Helsinkiin keskittämísen kannalla.

Henkilökohtaisella puolella suuri koitos on kevään eduskuntavaalit, joista olen menossa eduskuntaan.  Asumisen vapauden, yrittäjyyden ja työnteon puolustamisessa sekä perusturvan kehittämisessä riittää tavoitteita. Politiikassa ja myös kampanjassani tulee tapahtumaan paljon!

Yrittäjäpuolella alkuvuosi näyttää hyvin mielenkiintoiselta sijoittamisen kannalta. Myös konsultointipuolella ollaan etenemässä.

Perinteiset kunnonkohotus- ja painonalennustavoitteet kuuluvat luonnollisesti asiaan.  10 kiloa pois ja vähintään yksi maraton tuntuvat tällä hetkellä helpoilta tavoitteilta. Katsotaan sitten vuoden päästä miten onnistuivat! Vuosi 2010 oli tässä suhteessa suuri pettymys.

Talouden pidossa pitää olla tarkkana. 

Ystäville ja läheisille tulee löytää aikaa. Ja olla parempi ihminen. Niin ja kiertää vähä maailmaa.

Eiköhän tässä niinkuin alkuun...

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: rahamarkkinat, vaalit, kuuma, terveydenhuolto

Itsenäisyyspäivän tervehdyspuhe Nurmijärvellä

Maanantai 6.12.2010 klo 13:48 - pk

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisat lippu.jpgitsenäisyyspäivänjuhlan osanottajat

Historia muuttuu usein sanoista mielikuviksi, kun sen liittää omiin tai sukunsa kokemuksiin.  Edesmennyt äitini syntyi joulukuun 6.päivänä vuonna 1916 eli päivälleen vuosi ennen maamme itsenäistymistä.  Hän kertoi meille lapsille usein vanhempiensa kertomuksia siitä, miten vappuna 1918 saksalaiset joukot edetessään Kärkölästä kohti Hämeenläänin Koskea olivat pitäneet kortteeria heidän pihapiirissään ja sitä minkälainen helpotus oli kun isoisäni oli samoihin aikoihin palannut kotiin oltuaan muutaman ajan punaisten vankina.  Tapahtumat liittyivät luonnollisesti vapaussotaan, jonka ansiosta maamme vakiinnutti juuri julistetun itsenäisyytensä. Sodasta on käytetty montaa eri termiä, on puhuttu muun muassa kansalaissodasta, vapaussodasta, punakapinasta ja sisällissodasta. Minä olen käsittänyt sen kuitenkin aina vapaussodaksi. 

Joulukuun kuudentena päivänä vuonna 1917 eduskunnan antamaa itsenäisyysjulistusta seurasi ankara välienselvittely hallitusvaltaa puolustaneiden valkoisten ja punaisen vallankumoushallituksen kesken.  Punaisilla oli apunaan joukko venäläisiä, joita oli ollut Suomeen sijoitettuna suuret määrät ennen itsenäistymistä, valkoisten avuksi tuli taas Saksassa koulutetut jääkärit, joiden rooli etenkin joukkojen johtamisessa oli merkittävä. Jo aiemmin mainitsemallani Saksan Itämeren divisioonalla oli oma roolinsa ratkaisuvaiheissa.  

Sodan aikana tilanteet raaistuivat.  Sodan kuluessa esiintyi punaista terroria, valkoiset taas kurittivat voitettuja etenkin sodan lopputuloksen selvittyä. Kaiken kaikkiaan vapaussodassa menetti  henkensä lähes 200 nurmijärveläistä.  

1920-ja 30 luvut olivat kansakunnallemme voimakkaan kehityksen vuosia, joita siivitti suomalaisten menestyminen niin urheilun kuin kulttuurinkin saroilla.  Paavo Nurmesta ja Jean Sibeliuksesta tuli käsitteet ympäri maailman.  Kansakuntamme eheytyi.

Arvoisat kuulijat. Muun muassa geopoliittisen asemamme johdosta jouduimme Neuvostoliiton barbaarisen hyökkäyksen kohteeksi vuonna 1939 ja sitä seuranneena puolena vuosikymmenenä maamme joutui uudelleen lunastamaan itsenäisyytensä kahdesti. Ensin talvisodassa ja sitten jatkosodan torjuntataisteluissa kesällä -44.  Sotien aikana tehtyjä päätöksiä on kritisoitu jälkikäteen, mutta historiallinen totuus on, että pienten valtioiden liikkumisvara on todella niukka kun suuret kansakunnat selvittelevät välejään. Kansallisen eheytymisen ansiosta vaikeista ajoista kuitenkin selvittiin.  Tosin käydyt kolme sotaa Talvisota, Jatkosota ja Lapin sota vammautti monia ja jätti suuren määrän koteja, joista puuttui rintamalle jäänyt poika, veli, aviomies tai isä. Sodissa kaatui neljäsataa nurmijärveläistä, osanottoni ja kunnioitukseni heidän omaisilleen. 

Isäni oli talvisodan ajan suojeluskuntalaisena evakuointitehtävissä, välirauhan ajan asevelvollisena ja jatkosodan ajan rintamalla. Joutuipa hän jatkosodan ratkaisuvaiheissa puolustamaan jopa omaa kotipitäjäänsä Äyräpäätä Vuosalmen taisteluissa. Äitini taas työskenteli ensin YH:n aikana muonituslottana ja sen jälkeen sotavuodet toimistotehtävissä kansanhuollossa.

Sodan jälkeen isänmaallamme oli valtava haaste asuttaa puoli miljoonaa evakkoa ja kotinsa menettänyttä, maksaa valtaisat sotakorvaukset, säilyttää yhteiskuntarauha ja samaan aikaan etsiä uudelleen paikka kansakuntien joukossa. 

Vaiheittain solmittiin YYA-sopimus Neuvostoliiton kanssa, liityttiin Yhdistyneisiin kansakuntiin, liityttiin vapaakauppaliittoon EFTAan ja kansainvälistyttiin.  Bilateraalinen kauppa itään ja sotakorvausteollisuuden resurssien vapauduttua kiihtynyt kauppa länteen takasivat maallemme nopean vaurastumisen. Kaikille tuttua jo onkin viime vuosikymmenten lama-ajat, Euroopan Unioniin liittymiset ja kaiken kattava globalisoituminen.

Monilla eri mittareilla Suomi on ollut toisen maailmansodan jälkeen maailman menestynein maa.  Menestyksestä saamme kiittää monia, mutta itsenäisyydestä kiitoksemme kohdistuu ennen kaikkea niille jotka ovat sitä ase kädessä puolustaneet sekä kotirintamalla toimineille. Tällä hetkellä joukossamme on vielä 60.000 rintamalla taistelutta sotiemme veteraania, joista Nurmijärvellä asuu noin 170.

Itsenäisyyspäivää on Suomessa vietetty perinteisesti hyvin hartaissa tunnelmissa erityisesti siihen liittyneitä uhrauksia kunnioittaen.  Mutta muistakaamme että itsenäisyyspäivä on myös ilon ja onnen juhla. Itsenäisyydestämme meidän tulee olla nöyriä ja kiitollisia, mutta samaan aikaan olkaamme onnellisia, iloisia ja miksei vaikka hieman riehakkaitakin.  Onhan Suomi meille suomalaisille maailman paras maa asua ja elää!

Näillä sanoilla minun on kunnia tuoda Nurmijärven kunnan tervehdys tähän juhlaan ja toivottaa Teille kaikille hyvää itsenäisyyspäivää.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vapaussota, talvisota, jatkosota, veteraanit, nurmijärvi, itsenäisyys

Teatteri ja puolueiden välinen neuvottelu

Sunnuntai 23.11.2008 klo 14:46 - petri kalmi

Perjantai-iltana olimme valtuuston ja Nurmijärven Sähkön kanssa tauno.jpgvaltuustokauden päätöstilaisuudessa Kansallisteatterissa.  Esityksenä oli Kulkurin laulut - Tauno Palo 100 vuotta.  Musiikkiesityksiä kuultiin menneiltä vuosikymmeniltä.  Mieleeni jäivät erityisesti Seppo Pääkkönen esittämä Ruusu on punainen ja Soila Komin Sakilaistytön valitus.

Teatterin yhteydessä olleessa tilaisuudessa pidettiin lyhyitä puheenvuoroja.  Itse korostin menneen valtuustokauden olleen menestyksellisen - kunnan taloutta on hoidettu hyvin, kuntalaiset ovat voineet hyvin (mm työttömyys ennätyksellisen alhaalla) ja yhteistyön valtuustossa sujuneen mallikkaasti.  Edessä on päivittäisten taantumauutisten mukaan paljon haastavammat ajat.  Toiveenani olisi että konsensushenki säilyisi myös vaikeina aikoina.

Huomenna maanantaina alkavat puolueiden väliset neuvottelut luottamushenkilöpaikoista. Oma toiveeni olisi että neuvottelut olisivat sopuisat ja lopullinen jakomalli muodostuisi matemaattisesti valtuustopaikkojen suhteeseen. Silloin demokratia toteutuisi parhaiten eikä turhia jännitteitä alkavaan haasteelliseen valtuustokauteen jäisi. Kunnallispolitiikassa kun ei ole oppositiota vaan kaikkien tulisi ottaa valtaa ja vastuuta suhteessa painoarvoonsa.

 Mikäli neuvottelut menisivät ajattelemallani vauhdilla pääsisivät puolueet allekirjoittamaan jakosopimuksen vuoden viimeisen valtuuston kokouksen alla joulukuun puolivälissä.Puolueiden sisäiseen työskentelyyn jäisi kaikilla aikaa toista kuukautta.  Kunnanvaltuuston kokouksessa tammikuun lopulla tehdään varsinaiset valinnat.  Toivon mukaan jälleen ilman äänestyksiä. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: teatteri, sähkö, puolue

Klaukkalan Keskustan johtoon naisenemmistö

Keskiviikko 12.11.2008 klo 22:10 - petri kalmi

Pidimme tänään Suomen Keskustan Klaukkalan paikallisyhdistyksen syyskokouksen.  Kokouksessa oli läsnä lähes parikymmentä putin.jpgosallistujaa. Pääpaino kokouksen virallisessa osuudessa oli henkilövalinnoissa ja menneiden kunnallisvaalien analysoinnissa. Puhuimme myös tulevista luottamushenkilövalinnoista, joille antaa hyvän pohjan se, että Keskustan äänistä kertyi Klaukkalasta yli 35 %.

Jatkan edelleen puheenjohtajana (13. vuosi) ja Handolinin Kirsti varapuheenjohtajana. Kaiken kaikkiaan johtokuntaamme valittiin 60 % naisia! Ne jyrää meitin, kuten Tuntemattomassa aikoinaan sanottiin:-) Loistavia uusia kykyjä kunnalliseen päätöksentekoon.

Kokousta ryyditti pääministerin vierailu. Matti saapui suoraan Moskovan koneelta ja toi Vladimir Putinin tuliset taisteluterveiset Klaukkalan Keskustan paikallisyhdistykselle! Muina tuliaisina oli mm Venäjän puutullien siirtäminen vähintään yhdeksällä kuukaudella.

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: nainen, politiikka, pääministeri, matti, putin

Kuntoon jouluksi

Torstai 6.11.2008 klo 22:01 - petri kalmi

Ihmisillä on tapana tehdä uudenvuoden lupauksia. Usein joku niistä liittyy painonhallintaan tai liikuntaan.  Jouluruoista ja -juomista kuntosali-kuva.jpgturvonneena on pikku morkkiksessa helppo tehdä päätöksiä.  Kuntosalit ovat täynnä kunnes muutaman kuukauden kuluttua ne palaavat normaaliin käyttöasteeseen.

Tuo kaikki koskee myös itseäni. Tänä vuonna työkavereiden kanssa päätimme muuttaa totunnaisia toimintatapoja.  Sen sijaan että estoitta antaa syksyn kaamoksen ja pimeyden kerryttää rasvaa keskikehoon päätimme pitää painonhallintakisan, joka alkoi tänään ja päättyy 15.12.  Joulua emme aio pilata liialla puritaanisuudella mutta tavoitteena on lähteä joulusyöminkiin kevyemmällä, parempikuntoisella kropalla, joka ei välttämättä vaadi 5000 kilokaloria tyydyttääkseen energian tarpeensa.  Tavoitteena on pitää päivän energian saanti alle tämän kokoisen miehen normaalin päiväkulutuksen 2600 kilokalorin. Sitä kun ryydittää hikoiluttavalla kuntoilulla vähintään neljästi viikossa on tulokset varmasti näkyvillä.

Vedon voittaja on se joka tiputtaa eniten prosentuaalisesti painoaan. Palkinnoksi hän saa vähiten painoaan tiputtaneelta hyvän vähintään 15 euroa maksavan punaviinipullon.

Jaa miksikö vuodatan tämän blogini lukijoille. No tietenkin siksi, että joku muukin ottaisi itseään niskasta kiinni:-)

 

2 kommenttia . Avainsanat: terveys, ruokavalio, liikunta

Veronkevennyksillä elvytystä

Tiistai 4.11.2008 klo 20:59 - petri kalmi

Hallituksen ohjelmassa on tuntuvat veronkevennykset rahaaa.jpglähitulevaisuuteen.  Aiemmin itseään johtavana työväenpuolueena pitänyt SDP ja työväenpresidentiksi pirusti pyrkinyt Niinistö ehdottavat veronkevennyksistä luopumista.

Ilmeisesti kansakoulunopettaja Urpilaisella ja juristi Niinistöllä on erilainen logiikka kansantalouden perusteista kuin allekirjoittaneelta.  Veronkevennyksillä kun on taipumus siirtyä kulutukseen ja lisätä kansantalouden kiertovauhtia, jolla on positiivinen vaikutus työllisyyteen ja sitä kautta uusiin verotuottoihin.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: verot, kulutus

Klaken terkkarin aukioloajat

Keskiviikko 29.10.2008 klo 23:37 - petri kalmi

Tänään olin pääosassa Uudenmaan TV-uutisten jutussa, jossa kuvaus_001.jpgkäsiteltiin Klaukkalan terveyskeskuksen aukioloaikoja. 

Eilen toimittaja V-V Leppälä otti yhteyttä ja sovimme ko jutun teosta tänään aamulla.  Kunta laajensi terkkaria 4 miljoonalla egellä vuosina 06 ja 07. Nyt tilat ovat uuden karheat ja toimivat. Paikka kuitenkin on auki päivällä vain klo 16 saakka ja perjantaisin vain klo 15 saakka. Eli kun tietää että suuri osa Klakessa asuvista pendelöi pääkaunkiseudulla ei sinne tietenkään ehdi.  Tällöin lähin paikka on kirkonkylä.

Toimittaja koitti ehdottaa että eikö ko iltapalvelun voisi siirtää kirkolta tänne.  En minäkään sentään niin populisti ole että olisin moisen hyväksymiseen sortunut.  Kirkolla on nimittäin terkkarin yhteydessä terveyskeskussairaala missä on n 60 potilasta yhteensä kolmella akuuttiosastolla ja lähes 100 vanhusta kolmella pitkäaikaisosastolla. Ja totta vieköön on tärkeää että siellä on lääkäri lähellä. Lisäksi pitää sanoa että meillä on pääsääntöisesti erittäin hyvää henkilökuntaa ja hoitoa ko sairaalassa.

Joten mikäli Klakeen halutaan pidemmät aukioloajat, tulee se tapahtua resursseja lisäämällä.  Tarvitaan lääkäri, pari hoitajaa ja valvoja tms.  Ja se taas tarkoittaa rahaa.  Katsotaan löydänkö hengenheimolaisia ko asian taakse vielä tämän vuoden valtuustokäsittelyyn.  Tiedossa meinaan on että tänään valtuustossa jouduimme antamaan sosiaali-terveyssektorille puolitoistamiljoonaa euroa lisärahaa!!!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: klaukkala, palvelut, terveyskeskus

Valoa, voimaa ja energiansäästöä

Torstai 16.10.2008 klo 22:46 - petri kalmi

Nurmijärven Sähkön energiansäästöviikon kanta-shkl.jpgasiakastapahtumassa esiteltiin www.motiva.fi –sivujen virtuaaliohjelma, jossa  jokainen voi testata omaa energiakulutustaan ja ennen kaikkea miten sitä voi vähentää.

Jos huoneen lämpötilaa alentaa kahdella asteella, säästö on merkittävä. Energiatalon huoneissa ilmanvaihdon, valaistuksen ja mm. television ja pyykin rumpukuivauksen energiankulutusta voi seurata ja arvioida.

Energiansäästö kannattaa, mutta säästätkö oikeassa paikassa? Ei kannata keskittyä epäolennaiseen, vaan arvottaa itselle tärkeät kulutuksen kohdat ja pyrkiä säästämään muissa, itselle vähemmän tärkeissä.

2 kommenttia . Avainsanat: energia, sähkö, säästö

Kaukolämpöä omakotitaloihin?

Tiistai 30.9.2008 klo 14:23 - petri kalmi

Nurmijärven Sähkö tuottaa erittäin luontoystävällisesti kaukolämpöä.  Noin 95 % tuotetusta energiasta tuotetaan uusiutuvilla luonnonvaroilla.

 Jotkun kuntalaiset ovat olleet kiinnostuneita saamaan tätä lämpöä koteihinkin.  Selvittelin asiaa ja kuulin että kaukolämmön piirissä on vain hieman toistakymmentä omakotitaloa.  Määrän vähyys johtuu kustannuksista. 

Lämmön siirrossa hävikki on paljon suurempi kuin sähkön siirrossa.  Joten yksittäisen talon liittäminen putkiverkostoon on varsin kallista.  Liittyminen maksaa vähintään pari kolme tuhatta euroa ja taloon tehtävät muutokset kuusi-seitsemän tuhatta euroa.

 Edullisempia tapoja säästää lämmityskuluissa ovat esimerkiksi ilmalämpöpumppu ja talon lisäeristäminen.  Energiaa kannattaa säästää sekä ekologisista syistä että sen kalliin hinnan vuoksi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kaukolämpö, energia

Tontteja tehostettuun palveluasumiseen

Lauantai 27.9.2008 - petri kalmi

Nurmijärven kunnassa on hyvin poikkeuksellinen ikähaitari.  Lapset ja nuoret ovat yliedustettuina ja vanhukset aliedustettuina verrattuna tyypilliseen suomalaiseen kuntaan.  Vanhusväestö tai pitäisikö sanoa ikäihmisten määrä kasvaa kuitenkin vauhdilla. 

Tällä hetkellä vanhushoidon taso kunnassa on tyydyttävä. Asiantuntijat arvioivat että omaishoito on lähes tavoitetasolla  mutta suurimmat ongelmat ovat suhteessa laitoshoito kontra tehostettu palveluasuminen.

 Terveyskeskuksen vuodeosastoilla on tällä hetkellä noin 40 sairaansijaa vanhuksille, joiden paikka olisi tehostetussa palveluasumisessa. Näille terveyskeskuksen sairaspaikoille olisi tulijoita Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitoalueen sairaaloista. Tämä olisi kuntatalouden ja myös terveydenhoitohenkilöstön motivaation kannalta järkevää.  Kuntataloutta rasittavat jättiläismäiset erikoissairaanhoidon kulut

Kunnan tulee kaavoituksessa varata viipymättä tonttimaata, jotta kuntaan voitaisiin rakentaa 40-paikkainen asumispalveluyksikkö.  Näkisin luonnollisena, että tällainen yksikkö rakennetaan terveyskeskusten läheisyyteen. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: palvelut, vanhukset, terveyskeskus

Klaukkalan neuvolaan psykiatrinen hoitaja

Maanantai 22.9.2008 klo 13:48 - petri kalmi

Jokelan tapahtumista tulee kuluneeksi lähiaikoina vuosi.  Mielenterveysteema on yhä enemmän mediassa. Henkistä pahoinvointia on niin aikuisissa kuin lapsissakin. 

 Nurmijärvellä asiaan on puututtu mm siten, että Klaukkalan neuvolaan on palkattu syksyllä psykiatrinen hoitaja, jonka kohderyhmänä ovat neuvolan asiakkaat. Hoitajan puheille pääsee matalan kynnyksen kautta. Vastaanotolle ei tarvita lähetettä.

 Uuden viran perustamisen taustalla on tavoite ennaltaehkäistä riskiryhmässä olevien perheiden mielenterveusongelmia riittävän ajoissa.  Hoitaja tekee kotikäyntejä ja pitää mm. debressiokoulutusta. Aloitteen kyseisen viran perustamisesta teki Keskustan Virpi Korhonen. Muissa Suomen kunnissa ei ole vielä neuvolatoiminnan yhteydessä toimivaa psykiatrista hoitajaa. 

2 kommenttia . Avainsanat: klaukkala, palvelut, mielenterveys

Saturday morning fever

Lauantai 20.9.2008 klo 9:13 - petri kalmi

Olin perjantai-illalla Hesassa ravintola Luxissa Keskustan Koti-bileissä. Illan päätähdet olivat Lepsämän raspikurkku Vanhanen sekä kovaa ja korkealta laulava Jenni Vartiainen. Molemmat vetivät settinsä hyvin. Matilla oli asiaa kuten aina. Yhtenä teemana nousi esille viime päivien hittiaihe Puutarhakaupunki vastaan Betonilähiöt.  Eilisen gallupin mukaan 53 % on puutarhakaupungin puolesta ja vain viidennes vastaan.  Eniten betonikaupungin ihailijoita löytyy Vihreistä ja Kokoomuslaisista.  Uskoisin, että jos vastaavan gallupin järjestäisi Nurmijärvellä niin tulos olisi 95 % puutarhakaupungille -5 % betonilähiöille.  Mistähän ne Nurmijärven Kokoomusta ja Vihreitä äänestävät tosissaan haaveilevat? 

Yksi keskeinen tekijä, joka puoltaa Matin ajattelua on energiantuotanto. Kun Nurmijärvellä tuotettavasta kaukolämpöenergiasta 95 % on bioenergiaa niin Helsingissä vastaava osuus on uusiutumattomia luonnonvaroja! Taitaa Demarien Lipposen, Kokoomuksen Vapaavuoren ja Vihreiden Soininvaaran nurmijärveläisten jatkuva mollaaminen ollakin vain huonoa omaatuntoa. 

Katselin mainioista paikallislehdistämme puolueiden ehdokasluetteloita. Huomioni kiinnittyi omaan Keskustan listaan, mikä oli 50 % pidempi kuin muiden suurten puolueiden. Listalla on lähes 40 naista eli noin saman verran kuin Kansallisella Kokoomuksella ja Suomen Sosialidemokraattisella puolueella yhteensä. Ehdokkaita on joka kylältä  ja ammatti- ja ikäjakaumassa on valinnanvaraa varmasti jokaiselle omaa ehdokasta etsivälle. Olen ylpeä porukastamme.

4 kommenttia . Avainsanat: ympäristö, kotivaalit, ehdokkaat, energia

Bioenergiaa Harjulaan

Perjantai 19.9.2008 klo 17:44 - petri kalmi

Minulta on kysytty Nurmijärven Sähkön hallituksen varapuheenjohtajana bioenergian käytöstä kunnassamme. Kunnassa alettiin jo 80-luvulla kehittämään ensimmäisinä Suomessa ennakkoluulottomasti kotimaisen ja uusiutuvan energian tuotantoa. 

Tulokset ovatkin loistavat.  Esimerkiksi tänä vuonna noin 95 % kunnassa käytettävästä kaukolämmöstä on kotoisin bioenergiasta.  Ensi vuonna tullaan Harjulaan rakentamaan bioenergialla toimiva hakevoimala.  Voimala tuottaa lämpöenergiaa, jota jaellaan koteihin kaukolämpöverkoston kautta.  Epäilyksiä, että hakevoimala tuottaa paljon raskasta liikennettä alueelle voi hälventää toteamalla, että ko voimala tarvitsee kuukausittain vain muutamia täyttökertoja. 

4 kommenttia . Avainsanat: bioenergia, Harjula, ympäristö